Priser för blomsterbud

0 kr
Barkåkra kyrka

50 kr
Björkhagen
Magnarp
Skepparkroken
Skälderviken
Stora Hult
Vejbystrand
Ängelholm

75 kr
Ausås
Förslöv
Grevie
Hjärnarp
Höja
Munka Ljungby
Tåstarp

100 kr
Båstad
Starby
Strövelstorp
Torekov
Tåssjö
Västra Karup
Östra Karup
Össjö