Jord

Terrassjord
En långtidsgödslad jord. Komponerad för odling i balkonglådor, amplar, urnor och andra kärl. Främjar växtligheten hela säsongen igenom.

Blomjord
För alla växter. Torvbaserad och innehåller lera. Leran har en fuktighetshållande funktion och fördelar vattnet under längre perioder. Näringsberikad.

Gräsmattedress
En blandning av fullgödslad och kalkad mull och sand. Mjukar upp hårda jordar och hjälper sandiga jordar att hålla fukten.

Torv naturell
En ogödslad, okalkad naturmull med lågt pH-värde. Bra som jordförbättringsmedel och idealisk vid plantering och marktäckning av kalkskyende växter som t ex rododendron.

Torv gödslad
Kalkad och fullgödslad mull. Ekonomiskt jordförbättringsmedel vid plantering eller höstgrävning.

Barkmull
Gör jorden syrerik. Består av finfördelad bark komposterad med gödsel och kalk. Tillför naturlig näring och gör jorden lucker.

Täckbark
Skyddar mot kyla och uttorkning. Grovsiktad bark. Skyddar mot avdunstning från marken och hindrar inflygande ogräsfrön att gro.

Planteringsjord
Näringsrik och fuktig plantjord för träd, buskar och rabattväxter. Komponerad av torv, bark, sand och fullgödsel.

Rhododendronjord
Bra för surjordsväxter. Består av finfördelad bark komposterad med gödsel och kalk. Förändrar jorden så att surjordsväxter kan växa överallt.

Rosjord
Rosor är tacksamma för mullrik jord där ett myller av mikroorganismer kan frodas. Rosorna får större motståndskraft mot växtsjukdomar.

Bark – Pinjebark
Frisk rödfärgad bark, snygg dekoration till krukor och rabatter.

Orkidéjord
En mycket genomsläpplig och luftig jord, som ger bra fäste för rötterna utan att samtidigt vara för tät.