Plantera

Titta dig omkring och se vad grannarna planterat som växer bra hos dom. Oftast funkar dom växterna bra även hos dig. Det finns inget rätt eller fel i trädgården, plantera det som du tycker är vackert tillsammans.

Med de flesta perenner/träd/buskar följer det råd om hur man ska plantera, vilken zon och om det ska vara sol eller skugga. Var noga med att alltid följa anvisningarna för bästa växtresultat.

Kom ihåg att vattna rikligt den första tiden efter planteringen. Speciellt viktigt är det att vattna utomhuskrukorna varma sommardagar. Om du ska plantera i stora krukor, lägg lecakulor i botten för att underlätta dräneringen. 

Olika jordsorter

Barkmull
Gör jorden syrerik. Finfördelad bark komposterad med gödsel och kalk. Tillför naturlig näring och gör jorden lucker.
Blomjord
För alla växter. Torvbaserad och innehåller lera. Leran har en fuktighetshållande funktion och fördelar vattnet under längre perioder. Näringsberikad.
Gräsmattedress
En blandning av fullgödslad och kalkad mull och sand. Mjukar upp hårda jordar och hjälper sandiga jordar att hålla fukten.
Orkidéjord
Mycket genomsläpplig och luftig jord, som ger bra fäste för rötterna utan att samtidigt vara för tät.
Pinjebark
Frisk rödfärgad bark, snygg dekoration till krukor och rabatter.
Planteringsjord
Näringsrik och fuktig plantjord för träd, buskar och rabattväxter. Komponerad av torv, bark, sand och fullgödsel.
Rhododendronjord
Bra för surjordsväxter. Finfördelad bark komposterad med gödsel och kalk. Förändrar jorden så att surjordsväxter kan växa överallt.
Rosjord
Rosor är tacksamma för mullrik jord där ett myller av mikroorganismer kan frodas. Rosorna får större motståndskraft mot växtsjukdomar.
Torv naturell
En ogödslad, okalkad naturmull med lågt pH-värde. Bra som jordförbättringsmedel och idealisk vid plantering och marktäckning av kalkskyende växter som t ex rododendron.
Torv gödslad
Kalkad och fullgödslad mull. Ekonomiskt jordförbättringsmedel vid plantering eller höstgrävning.
Täckbark
Skyddar mot kyla och uttorkning. Grovsiktad bark. Skyddar mot avdunstning från marken och hindrar inflygande ogräsfrön att gro.